VJOSA N'FEST 2022

Tirana Ekspres është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në vitin 2011 në Tiranë, fokusi i së cilës kanë qenë projektet kulturore-artistike, turizmi, mjedisi dhe edukimi informal mbi këto tema. Gjatë viteve organizata ka zbatuar një numër të konsiderueshëm projektesh duke i ofruar komunitetit një hapësirë alternative ku vlerësohet liria e mendimit dhe e fjalës.
vjosa nfest (1)
vjosa nfest (2)
Këtë vit Ministria e Turizmit ka siguruar një sasi të konsiderueshme fondesh për Tirana Ekspres. Fondet do të përdoren për zbatimin e një prej projekteve më të gjëra të ndërmarra nga organizata. Projekti i quajtur “Vjosa n’Fest” i cili synon të promovojë turizmin natyror dhe kulturor përmes aventurës, artizanatit, kulinarisë, aktiviteteve sportive dhe kulturore për të ndihmuar në ruajtjen e biodiversitetit përgjatë Luginës së Vjosës dhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës
Këtë vit Ministria e Turizmit ka siguruar një sasi të konsiderueshme fondesh për Tirana Ekspres. Fondet do të përdoren për zbatimin e një prej projekteve më të gjëra të ndërmarra nga organizata. Projekti i quajtur “Vjosa n’Fest” i cili synon të promovojë turizmin natyror dhe kulturor përmes aventurës, artizanatit, kulinarisë, aktiviteteve sportive dhe kulturore për të ndihmuar në ruajtjen e biodiversitetit përgjatë Luginës së Vjosës dhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës
vjosa nfest (2)
Shpallja e lumit Vjosa “Zonë e Mbrojtur” e ka bërë prioritet kombëtar mbrojtjen e mjedisit. Për rrjedhojë, turizmi është kthyer në një synim unifikues, me potencialin për të pozicionuar zonën si një destinacion turistik konkurrues, me vlerë në tregun kombëtar, rajonal dhe global.
vjosa nfest (3)
vjosa nfest (6)
Burimet natyrore, kultura dhe traditat e Luginës së Vjosës ofrojnë një themel të fortë për zhvillimin e turizmit, pasi krijon një urë për zhvillim dhe mirëqenie. Duke organizuar aktivitete të ndryshme të sigurta dhe të mbrojtura, Tirana Ekspres synon të promovojë turizmin në zonë, duke krijuar një model që mund të imitohet për zhvillimin e ardhshëm.
Burimet natyrore, kultura dhe traditat e Luginës së Vjosës ofrojnë një themel të fortë për zhvillimin e turizmit, pasi krijon një urë për zhvillim dhe mirëqenie. Duke organizuar aktivitete të ndryshme të sigurta dhe të mbrojtura, Tirana Ekspres synon të promovojë turizmin në zonë, duke krijuar një model që mund të imitohet për zhvillimin e ardhshëm.
vjosa nfest (6)
Vjosa n’Fest do të zhvillohet në qytetin e Përmetit në një periudhë 3 ditore në datat 28-29-30 Prill. Ngjarja do të mbahet në dy lokacione të veçanta me dy skena të ndryshme në qendër të qytetit dhe në zonën e kampit, përkatësisht. Tirana Ekspres do të bashkëpunojë me bizneset vendase që ofrojnë shërbime turistike në rajon.
vjosa nfest (4)
vjosa nfest (5)
Vjosa n’Fest do të jetë një event 3 ditor i mbushur me argëtim sportiv, aktivitete kulturore dhe shumë dashuri për natyrën. Pjesëmarrësit do të mund të regjistrohen për aktivitetet në të cilat dëshirojnë të marrin pjesë gjatë tre ditëve.
Vjosa n’Fest do të jetë një event 3 ditor i mbushur me argëtim sportiv, aktivitete kulturore dhe shumë dashuri për natyrën. Pjesëmarrësit do të mund të regjistrohen për aktivitetet në të cilat dëshirojnë të marrin pjesë gjatë tre ditëve.
vjosa nfest (5)
Çdo ditë do të mbahen të gjitha llojet e aktiviteteve sportive dhe panaireve dhe pjesëmarrësit mund të zgjedhin të marrin pjesë në aktivitetet e zgjedhjes së tyre. Aktivitetet do të zgjasin gjatë gjithë ditës dhe do të kulmojnë me koncerte me muzikë live dhe popullore nga rajoni. Festivali premton të jetë një festë e bukurive natyrore, kulturës dhe traditave të rajonit.
vjosa nfest (7)
vjosa nfest (8)
Si përfundim, Tirana Ekspres është një organizatë jofitimprurëse që promovon projekte kulturore-artistike, turizmin, mjedisin dhe edukimin informal. Falë Ministrisë së Turizmit, ajo ka mundur të zbatojë një projekt të rëndësishëm, Vjosa n’Fest, i cili synon promovimin e turizmit natyror dhe kulturor. Festivali do të jetë një aktivitet treditor i mbushur me aktivitete argëtuese sportive, kulturore dhe shumë dashuri për natyrën. Tirana Ekspres ka besim se festivali do të promovojë turizmin në rajon dhe do të krijojë një model që mund të përsëritet për zhvillimin e ardhshëm.
Si përfundim, Tirana Ekspres është një organizatë jofitimprurëse që promovon projekte kulturore-artistike, turizmin, mjedisin dhe edukimin informal. Falë Ministrisë së Turizmit, ajo ka mundur të zbatojë një projekt të rëndësishëm, Vjosa n’Fest, i cili synon promovimin e turizmit natyror dhe kulturor. Festivali do të jetë një aktivitet treditor i mbushur me aktivitete argëtuese sportive, kulturore dhe shumë dashuri për natyrën. Tirana Ekspres ka besim se festivali do të promovojë turizmin në rajon dhe do të krijojë një model që mund të përsëritet për zhvillimin e ardhshëm.
vjosa nfest (8)

Artistët

Aktivitetet